Články

Víte o zákazu užívání halogenových bodovek?

philips_warmglow_lifestyle_2Když před lety vydala Evropská unie směrnici o postupném zákazu používání klasických žárovek a jejich postupném nahrazování úspornými a LED zdroji, vyvolalo to vlnu emocí. O zákazu halogenových bodovek téměř nikdo neví, a přitom je velmi často používáme právě v kuchyni.


 

Philips Lighting, nejvýznamnější světový výrobce osvětlení,
realizoval výzkum týkající se povědomí o zákazu halogenových bodových světel GU10 v Evropské unii s platností od 1. září 2016. Z výsledků vyplývá, že tři čtvrtiny (75 %) spotřebitelů o zákazu vůbec nevědí. Přitom dva z pěti (40 %) spotřebitelů doma halogenová bodová svítidla používají. Unijní legislativa byla motivována potřebou zvýšit účinnost využívání energie s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit emise CO2.

Důraz se přesouvá k LED světlům

Studie provedená na vzorku více než 5.000 dospělých respondentů v pěti vybraných zemích Evropské unie – Německu, Velké Británií, Francii, Švédsku a Belgii – ukázala, že ze všech nejvíce tápou ve tmě Švédové. Čtyři z pěti (84 %) respondentů neměli o novém unijním předpisu ani ponětí. S ohledem na to, že švédské domácnosti zažívají každou zimu období s výrazně nižším počtem hodin denního světla, a jsou tak během svého dennodenního fungování výrazně závislé na umělém osvětlení, je to
zjištění velmi překvapivé. Naopak nejvíce informovaní o zákazu byli Francouzi, když téměř dvě třetiny (62 %) potvrdily, že o zákazu vědí. Zároveň však skoro polovina (44 %) z nich prohlásila, že by přivítali včasnější informování o tomto zákazu.

Zastaralé vnímání LED světel

„Společnost Philips Lighting chtěla zjistit, jak spotřebitelé rozumějí zmíněnému zákazu Evropské unie a některá
zjištění nás poměrně překvapila. Zároveň jsme poznali širší spotřebitelské chování s ohledem na energetickou účinnost.

Mnoho lidí si stále udržuje zastaralé vnímání LED světel a nechápou, že kvalita LED technologie se za posledních deset let radikálně zvýšila. Například technologie WarmGlow, kterou využíváme v našich nových bodových LED svítidlech, imituje teplou barvu, jakou dostanete, když ztlumíte halogen. Tato technologie je na trhu unikátní,“ komentuje výsledky výzkumu Martin Sajbert, specialista na osvětlení ve společnosti Philips Lighting.

Podle výsledků výzkumu je nedostatek informací o alternativním osvětlení problém napříč celou Evropou. Navzdory tomu, že dvě třetiny (67 %) evropských spotřebitelů ve svých domácnostech LED osvětlení používají, mýtů týkajících se jejich používání a energetické účinnosti je stále mnoho. Každý pátý (20 %) člověk je mylně přesvědčen o tom, že LED se nedají ztlumovat, a celá čtvrtina uživatelů si myslí, že LED nelze ztlumit na teplé světlo tak, jak to umožňují halogeny. Zároveň přetrvávají také mylné představy o úsporách energie. Téměř pětina (17 %) dotazovaných věří, že halogeny jsou energeticky efektivnější než LED bodová světla.

Úspory versus ekologie

Finanční úspora je pro Evropany důležitější než ochrana životního prostředí. Energetická efektivita je důležitá téměř
pro polovinu Evropanů (47 %), přestože jim chybí povědomí o detailech, jak jí dosáhnout. Nejčastěji zmiňovaným důvodem je úspora peněz (80 %). Ochrana životního prostředí příliš nezaostává, jako klíčovou ji uvedli tři z pěti (61 %) dotazovaných.

Zdroj: Podle průzkumu provedeného v červnu 2016 společností ResearchNow pro Philips Lighting na vzorku 5.015 dospělých respondentů z Německa, Velké Británie, Francie, Švédska a Belgie.

Napsat komentář